DSpace@TEDU

Risk assessment for airport construction projects based on the experince of project managers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arikan, Sait Metin
dc.contributor.author Tiryaki, Ahmet Gökhan
dc.date.accessioned 2019-07-03T14:27:20Z
dc.date.available 2019-07-03T14:27:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/392
dc.description 26.04.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. en_US
dc.description.abstract Considering the fact that the majority of the contractor’s face difficulties and problems while dealing with risks and uncertainties which lead not only to financial losses, but also to motivational and reputation damages; the need of developing knowledge of risk management in construction industry becomes essential. This risk management study focuses on the airport construction projects (ACPs) which are designed not to have only terminal building with its ancillary buildings, but also to have hotels, conference halls and recreation areas which make them to be distinguished from the others. High interaction between the stakeholders like investors, contractors, consultants, suppliers, employees, travelers, customers who are interested in airport retail areas reinforces this need. Contribution to the literature which suffers lack of risk-related studies on ACPs is the other motivation of this study by which it is aimed to guide project managers who are willing to work for ACPs for the risks and risk management methods. For the purpose of analyzing the risks in ACPs, semi-structured interviews were conducted with the experienced company managers, project directors and managers, consultants, department leaders, and prominent subcontractors’ representatives. The results of the semi-structured interviews were assessed by Analytic Network Process (ANP) since it is easier and more convenient method than other risk assessment methods to apply for numerous criteria and assessing the results comparing to others. The results of this technique applied are reported to enlighten the ways of project managers and other stakeholders for the risks in ACPs. en_US
dc.description.abstract İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmaların, üstlendikleri projelerde en fazla çabayı finansal kayıpların yanı sıra motivasyon ve itibar kayıplarına da sebep olabilen riskler ve belirsizliklerle mücadele ederken sarfettikleri göz önünde tutulduğunda, inşaat sektöründeki riskleri ele alan bir risk değerlendirme çalışması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu risk yönetimi çalışmasında; otel, konferans salonları, katlı otopark gibi yapılarla çeşitli aktivite ve fonksiyonlara olanak sağlamak üzere tasarlanan ve servis sağlayıcılarından havayolu şirketlerine, havalimanını kullanacak yolculardan yerel yönetimlere kadar geniş bir paydaş grubuyla etkileşim halinde olan havalimanı inşaatı projeleri baz alınmıştır. Bununla birlikte, literatürde havalimanı inşaatı projelerinde risk yönetimi konusu üzerine yeterli çalışma bulunmaması, bu çalışmaya olan ihtiyacı pekiştirmiştir. Bu çalışmanın havalimanı inşaatı projelerindegörev alacak yüklenici, alt yüklenici ve danışman gibi geniş paydaş grubuna, projenin inşaat aşamasında karşılaşabilecekleri risklere yönelik risk belirleme, analiz etme ve anlamaya ışık tutması amaçlanmıştır. Havalimanı inşaatı projelerinin risklerini analiz etmek amacıyla önce firma yöneticileri, proje direktör ve müdürleri, danışmanlar, farklı departmanların yöneticileri, önde gelen alt yüklenici firmalarının temsilcileri ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakatlardan çıkan sonuçlar Analitik Ağ Süreci (ANP) metodu ile değerlendirilmiştir.Bu metot çok sayıda kriterle başa çıkabilmede ve sonuçları değerlendirmede diğer metotlara göre daha uygulanabilirdir.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Master of Engineering Management Program en_US
dc.subject Risk management en_US
dc.subject airport construction projects en_US
dc.subject semi-structured interviews en_US
dc.subject Analytic Network Process en_US
dc.subject Risk yönetimi en_US
dc.subject havalimanı inşaatı projeleri en_US
dc.subject yarı yapılandırılmış mülakatlar en_US
dc.subject yarı yapılandırılmış mülakatlar en_US
dc.title Risk assessment for airport construction projects based on the experince of project managers en_US
dc.title.alternative PROJE YÖNETİCİLERİ TECRÜBELERİNE GÖRE HAVALİMANI İNŞAATI PROJELERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics