DSpace@TEDU

Trafik Yoğunluğu Ve Kapasite Düşünceleri Altında Ana Dağıtım Üssü Yer Seçimi

Show simple item record

dc.contributor.author Bayram, Vedat
dc.date.accessioned 2019-07-26T10:11:01Z
dc.date.available 2019-07-26T10:11:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/496
dc.description Devam ediyor en_US
dc.description.abstract Ana dağıtım üssü yer seçimi problemi, ulaştırma/dağıtım ağını oluşturan düğüm noktalarından bir kısmının ana dağıtım üssü olarak seçilmesini ve bu ağ üzerindeki her çıkış-varış (ÇV) noktası çifti arasındaki trafik talebinin bu ana dağıtım üsleri üzerinde toplanması, dağıtımı ve rotalandırılması ile ilgilenir. Trafik yoğunluğunun bu problemlerde dikkate alınması ve açıkça modellenmesi, doğrusal olmayan matematiksel ifadelerin modele dahil edilmesi nedeniyle, zaten NP-zor sınıfında olan bir problemi daha da zor hale getirmektedir. Bu nedenle literatürde trafik yoğunluğunu gerçekçi olarak modelleyerek probleme dahil eden çalışma sayısı azdır. Biz problemde trafik yoğunluğunu gerçekçi bir şekilde modelleyerek, bu problemi etkin bir şekilde gerçekçi çözümler üreterek çözebilecek çözüm yöntemleri geliştirmeyi planlıyoruz. Bu projede, araştırma sorusu kapsamında trafik yoğunluğunun ana dağıtım üsleri sayısına, yerlerine ve kapasitelerine olan etkisi analiz edilecek ve ana dağıtım üsleri kurma, kapasite yaratma ve ulaştırma maliyetleri ile trafik yoğunluğu etkisini aynı anda en küçükleyen politikalar geliştirilecektir. Bu projenin ana motivasyonu, trafik yoğunluğu etkisinin, ana dağıtım üssü kurma, kapasite oluşturma ve ulaştırma maliyetleri ile birlikte tasarım aşamasında dahil edilmesidir. İlk aşamada, ana dağıtım üssü kurulması ve kapasite oluşturulması maliyeti ile trafik yoğunluğu etkisi arasındaki ödünleşimi dikkate alarak ana dağıtım üslerinin en iyi sayı, yer ve kapasitelerini belirlememize imkan sağlayan bir formülasyon geliştirerek trafik yoğunluğu etkisini modelleyeceğiz. İkinci aşamada, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, mümkün rotalarda çoklu ana dağıtım üssü (ikiden fazla) kullanılmasına imkan vereceğiz ve bu politikanın trafik yoğunluğu seviyesine etkisini analiz edeceğiz ve ortaya çıkabilecek çözümlerin uygulanabilirliğini değerlendireceğiz. Bununla birlikte, ağ sahibi (AS) ve ağ kullanısı (AK) ihtiyaçlarını ödünleştiren, yani maliyet ve trafik yoğunluğu seviyeleri açısından etkin ve AKnın kullanacağı ana dağıtım üsleri sayısı ve/veya seyahat/hizmet süreleri açısından adil (belli bir hizmet seviyesini garanti eden) çözümleri düşüneceğiz. Bildiğimiz kadarıyla, ana dağıtım üssü ağ tasarımı problemini hem AS ve AK açısından aynı anda değerlendiren bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Ve son aşamada, problemi ana dağıtım üssü işletme şirketlerinin/kurumlarının, ulaştırma talebinin dinamik karakterini değerlendirerek, zaman içinde bazı ana dağıtım üslerini kapatmaya karar verebileceği, bazı yeni ana dağıtım üsleri açabileceği, var olan ana dağıtım üslerinin kapasitelerini artırdığı/azalttığı dinamik bir ortamda değerlendireceğiz. Bu problemleri çözmek için kesin ve gerekirse sezgisel çözüm yöntemleri geliştireceğiz. Proje kapsamında ele alınacak problemlerin hepsi yeni olduğundan, yapılacak çalışmaların literatürdeki bir boşluğu dolduracağını, elde edilecek bilimsel sonuçların akademik alanda ilgi uyandıracağını ve böylece yürütücünün bu alanda tanınmış bir bilim insanı olma yolundaki kariyer gelişimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını konferanslarda paylaşmayı ve uluslararası dergilerde yayınlamayı amaçlıyoruz. Projede çalışacak olan doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin ana dağıtım üssü yer seçimi problemleri alanında kalifiye araştırmacı olarak yetişmeleri, kullanılan çözümlerin pratikte kullanılması, ve bu alanda ülkemiz adına kazanımlar sağlamak uzun vadedeki amacımızdır. Yapılacak olan çalışmaların, ana dağıtım üssü yer seçimi, İSKP, Benders çözümlemesi ve sütun üretme (ya da kesi - düzlem algoritması) gibi kendi başına ilginç konuları bir araya getirdiğinden, hem de büyük pratik önem arz ettiğinden dolayı, yeni araştırma projeleri doğuracağına şüphemiz yoktur. en_US
dc.description.abstract Hub location problem deals with choosing among the set of nodes constituting transportation/distribution network, a subset of nodes as hubs and consolidation, distribution, and routing of the traffic demand between origin-destination (OD) pairs on the network on these hubs. Taking into consideration the traffic congestion and modeling it explicitly in these problems, render an already NP-hard problem even more difficult due to nonlinearity introduced. For that reason, the number of studies in the literature that include traffic congestion in this problem by realistically modeling it is few. We are planning to develop efficient solution methodologies that will generate realistic solutions for the problem, by modeling traffic congestion realistically. In this project, the effect of congestion on the number, location and the capacity of hubs is going to be analyzed and policies that simultaneously minimize the cost of installing hubs, building capacities and transportation, and the effect of congestion will be developed. The main motivation of the project is to include congestion effect along with the hub installation, capacity building, and transportation costs at the design stage. In the first part, we will model the congestion effect by presenting a new formulation of the hub location problem, which enables us to determine the optimal number, locations and capacities of hubs considering the tradeoff between the cost of installing hubs and building capacities and the congestion effect. In the second part, unlike the studies in the literature, we will allow the use of multiple hubs (more than 2) on possible routes and analyze the effect of this policy on congestion levels and evaluate the applicability of possible solutions. Along with that, we will consider solutions that will compromise the network owner (NO) and the network user (NU) needs, i.e., efficient solutions in terms of cost and congestion levels and fair solutions (guaranteeing a specific service level) in terms of the number of hubs NUs have to go through and/or in terms of their travel/service time. To the best of our knowledge, there exists no study in the literature that considers hub network design problem from both the NO’s and the NU’s perspective simultaneously. And finally, we will extend the problem to a dynamic setting, where hub operator companies/institutions may decide to close some hubs, open new ones, increase/decrease the capacities of existing hubs overtime, considering the dynamic characteristics of transportation demand. We will develop exact and if necessary heuristic solution methodologies to solve these problems. Since the problems we are considering in this project are new, we believe the work done will fill a gap in the literature, raise interest in the academic field and thus contribute to career progress of the project manager on the way to become a known scientist. We plan to submit the results of this study to international journals and share them in conferences. It is our long term aim that the graduate students who will work on this project be qualified researchers in the area of hub location problems, the results produced be used in practice and to attain benefits for our country in this area. We have no doubt that the studies will start new projects since they bring together different interesting topics such as hub location, SOCP, Benders decomposition, and column generation (or cutting plane algorithm) and due to its practical significance.
dc.description.sponsorship TUBITAK 3501 en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject Industrial Engineering en_US
dc.title Trafik Yoğunluğu Ve Kapasite Düşünceleri Altında Ana Dağıtım Üssü Yer Seçimi en_US
dc.title Hub Location under Congestion and Capacity Considerations
dc.type Project-TUBITAK en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-0695-2806


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics