DSpace@TEDU

Investigating the effects of parental psychological control, perceived parental warmth and strict control/supervision on emotional abuse in romantic relationships

Show simple item record

dc.contributor.advisor Deniz, Tuğba Üzer
dc.contributor.author Beyarslan, Sıla Deniz
dc.date.accessioned 2019-12-25T16:32:18Z
dc.date.available 2019-12-25T16:32:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/627
dc.description Bu çalışma, geç ergenlik döneminde romantik ilişkilerdeki duygusal istismarda psikolojik kontrolün, ebeveyn sıcaklığının ve sıkı kontrol/denetimin etkilerini incelemiştir. Hayatı boyunca en az altı ay romantik bir ilişki yaşamış iki yüz otuz üniversite öğrencisi Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Kontrol Ölçeği (PKÖ), Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği (ÇYTÖ), Önceki Yıllarda Maruz Kalınmış İstismar Bilgisi Formu ve Duygusal Taciz Ölçeği'ni (DTÖ) doldurmuştur. Moderasyon analizi sonuçları, ebeveyn psikolojik kontrolü, ebeveyn sıcaklığı ve sıkı kontrol/denetimin arasındaki üç yönlü etkileşimin duygusal istismar üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Yani, ebeveyn psikolojik kontrolü, ebeveyn sıcaklığının hem orta hem de yüksek derece olduğu, ancak sıkı kontrol / denetimin düşük olduğu zamanlarda duygusal istismara maruz kalmayı yordamıştır. Bulgular, psikolojik kontrolün, geç ergenlerin romantik ilişkilerinde maruz kaldığı duygusal istismarın üzerindeki olumsuz etkilerini yalnızca ebeveyn sıcaklığının orta ve yüksek olduğu ve aynı zamanda ebeveynlerin çocukluk döneminde uygunsuz davranışlar için uygun davranış kontrolü ve izleme sağlamadığı durumlarda arttırdığını göstermektedir. Bu çalışma, çocukluk döneminde algılanan ebeveyn psikolojik kontrolü ve ebeveyn tutumları deneyimlerinin geç ergenliğe nasıl aktarıldığını ve bu nedenle ergenlerin romantik ilişkilerinde duygusal istismar deneyimlerini nasıl etkilediğini anlamamıza önemli ölçüde katkı sağlamıştır. en_US
dc.description.abstract The present study investigated the effects of parental psychological control, parental warmth and parental strict control/supervision on emotional abuse victimization in romantic relationships. Two hundred thirty university students, who have ever had a romantic relationship for at least six months, filled out Psychological Control Scale (PCS), Parenting Styles Questionnaire (PSQ), Earlier Abuse Experience Information Form (EAEIF) and Emotional Abuse Questionnaire (EAQ). Moderation analysis indicated that three-way interaction between parental psychological control, warmth and strict control on emotional abuse was significant. More specifically, parental psychological control predicted emotional abuse victimization when parental warmth was both moderate and high, but when strict control/supervision was low. The findings indicate that parental warmth exacerbates the negative effects of psychological control on emotional abuse victimization in romantic relationships of late adolescents only when parents do not provide enough behavioral control and monitoring for inappropriate behaviors during childhood. The present study significantly contributed to our understanding of how perceived childhood experiences of parental psychological control and parental attitudes are transferred to late adolescence, and therefore affect adolescents' current experiences of emotional abuse in their romantic relationships. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Master of Developmental Focused Clinical Child and Adolescent Psychology en_US
dc.subject Psychology en_US
dc.subject Emotional abuse en_US
dc.subject Parental warmth en_US
dc.title Investigating the effects of parental psychological control, perceived parental warmth and strict control/supervision on emotional abuse in romantic relationships en_US
dc.title.alternative Romantik ilişkilerdeki duygusal istismarda psikolojik kontrolün, ebeveyn sıcaklığının ve sıkı kontrol/denetimin etkilerinin incelenmesi en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics