DSpace@TEDU

Subjective meanings of death and bereavement among young people grieving for the death of a grandparent

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ar, Yağmur
dc.contributor.author Karabayır, Afife
dc.date.accessioned 2019-12-27T16:33:46Z
dc.date.available 2019-12-27T16:33:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/635
dc.description Bu tezin temel amacı, büyükanne veya büyükbabasını kaybetmiş gençlerin ölüm ve kayıp olgusuna verdikleri öznel anlamları ve yas süreçlerini derinlemesine incelemektir. Bu bağlamda, torun-büyükanne/büyükbaba ilişkisinin Türk kültüründeki önemi göz önünde bulundurularak, gelişimsel açıdan geçiş döneminde bu yas sürecini deneyimlemekte olan gençlerin yaşantıları derinlemesine incelenmiştir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla nitel bir çalışma yürütülmüştür. Niteliksel araştırma kapsamında, büyükanne veya büyükbabasını kaybetmiş yedi üniversite öğrencisiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz ile çözümlenmiştir. Analizler sonucunda, (1) ikinci anne/babanın kaybı, (2) hayatı değiştiren bir deneyim olarak gençlerin ölümle ilk teması, (3) gençlerin ölümle ilgili ritüellere ilişkin tereddütleri, (4) bir ikili-kayıp süreci olarak büyükanne/büyükbaba kaybı, (5) yas sürecinde üniversitenin engel ve kalkan işlevleri, ve (6) çok boyutlu bir kavram olarak ölüm olmak üzere altı üst tema oluşturulmuştur. Söz konusu temalar Türk kültürünün özellikleri ve ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. en_US
dc.description.abstract The main purpose of the current study was to investigate subjective meanings of death and bereavement processes of young people in Turkey grieving for the death of a grandparent. Particularly, experiences of bereaved Turkish youth with grandparent loss were investigated from a developmental and cultural perspective. To achieve this aim, a qualitative study was performed. Accordingly, semi-structured interviews were conducted with seven bereaved college students, and data was analyzed through Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Six super-ordinate themes emerged from the obtained data, which were (1) losing the second mother/father, (2) youngster's first contact with death as a transformative experience, (3) youngster's ambivalence regarding death-related rituals, (4) grandparent loss as a dual loss process, (5) university both as a barrier and shield in the grieving process, (6) death as a multidimensional concept. Findings were discussed in line with the relevant literature and cultural values of Turkey. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Master of Developmental Focused Clinical Child and Adolescent Psychology en_US
dc.subject Psychology en_US
dc.subject Interpretative Phenomenological Analysis en_US
dc.subject Subjective meanings of death and grief en_US
dc.subject Grieving young people en_US
dc.title Subjective meanings of death and bereavement among young people grieving for the death of a grandparent en_US
dc.title.alternative Büyükanne/büyükbabalarını kaybeden gençlerde ölüm ve yasın öznel anlamları en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics