DSpace@TEDU

Büyüklenmecilik ya da İncinebilirlik: NarsisistikKişilik Örgütlenmesinin Şema Terapi YaklaşımıÇerçevesinde Ele Alınması

Show simple item record

dc.contributor.author Ar, Yağmur
dc.date.accessioned 2021-12-11T14:18:48Z
dc.date.available 2021-12-11T14:18:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2148-4376
dc.identifier.uri https://doi.org/10.31682/ayna.470593
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/837
dc.description.abstract Birçok araştırmacı ve klinisyen Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-IV-R’nin (DSMIV-R) Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB)’na olan yaklaşımını tanı kriterlerinin yalnızca büyüklenmeci dışavuruma odaklandığı buna karşın bu psikopatolojinin temelindeki kırılgan temaların varlığını görmezden geldiği gerekçesiyle eleştirmiştir. Çok yönlü bir tedavi yöntemi olarak Şema Terapi (ŞT) de benzer bir bakış açısını benimsemiş ve narsisistik bireylerin büyüklenmeci davranışları altta yatan acı verici duyguları engellemek için aşırı telafi stratejileri olarak sergilediklerini iddaa etmiştir. Etkin tedavi yöntemlerine yön verebilmek için, ŞT yaklaşımı klinisyenlerin dikkatini hastalığın temelinde yatan Yalnız Çocuk moduna çekmiştir. Bu bağlamda, bu makale narsisistik kişilik örüntüsünün hem kırılgan hem de büyüklenmeci temalarının ŞT bakış açısından bütünleştirildiği bir kavramsallaştırma sunmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, klinik düzeyde olmayan narsisistik bir vakaya şema mod yaklaşımı uygulanmış ve birbirini izleyerek değişen büyüklenmeci ve kırılgan temaların terapötik ilişki üzerindeki etkileri tartışılmıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Orta Doğu Teknik Üniversitesi en_US
dc.subject Narcissism en_US
dc.subject Vulnerability en_US
dc.subject Schema-mode approach en_US
dc.subject Therapy relationship en_US
dc.title Büyüklenmecilik ya da İncinebilirlik: NarsisistikKişilik Örgütlenmesinin Şema Terapi YaklaşımıÇerçevesinde Ele Alınması en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal AYNA Klinik Psikoloji Dergisi en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 29 en_US
dc.identifier.endpage 43 en_US
dc.identifier.volume 1 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics