DSpace@TEDU

Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Öneren Şendil, Çağla
dc.contributor.author Sak, Ramazan
dc.contributor.author Şahin Sak, İkbal Tuba
dc.contributor.author Nas, Eşref
dc.date.accessioned 2022-03-01T11:58:40Z
dc.date.available 2022-03-01T11:58:40Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 2636-8846
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/900
dc.description.abstract Doküman analizi, araştırma verilerinin birincil kaynağı olarak çeşitli dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanabilen bilimsel bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, alanyazında çoğunlukla diğer araştırma yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak hizmet ederken, tek başına bir yöntem olarak da kullanılmaktadır. Sosyal bilimlerde çalışma yöntemi olarak doküman analizinin kullanıldığı araştırmaların sayısında bir artış göze çarpmaktadır. Bu artışa rağmen diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında doküman analizinin kullanımının oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Doküman analizinin bir araştırma yöntemi olarak birçok avantajı olmasına rağmen az kullanılmasının sebeplerinden birinin bu yöntem hakkındaki bilgi yetersizliği olduğu düşünülmektedir. Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi hakkında daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada doküman analizinin tanımı, mantığı, aşamaları, avantajları ve dezavantajlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, doküman analizine ilişkin bazı yanlış çıkarımlar söz konusudur. Buradan yola çıkarak bu çalışma kapsamında, (1) doküman analizi bir araştırma yöntemi mi, bir nitel veri toplama tekniği mi yoksa bir nitel veri analiz yöntemi mi, (2) yöntem çeşitlemesi (triangulation) ile veri çeşitlemesi aynı şey mi ve (3) doküman analizinin kullanıldığı bir araştırma bir alanyazın taraması mı tartışmalarına değinilmiştir. Ayrıca, doküman analizi yönteminde geçerlik ve güvenirliği sağlamak için dokümanları yalnızca incelemek yerine, kaynağı ve oluşma biçimiyle birlikte yorumlamaya çalışmak, dokümanlardan çıkarılan sonuçları farklı kaynaklardan doğrulamak ve gerektiğinde doküman analizi dışındaki yöntemleri de kullanmak ve bütün araştırma yöntemlerinde olduğu gibi doküman analizinde de araştırma standartlarına ve etiğe sıkı sıkıya bağlı kalmak gerektiği üzerinde durulmuştur. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Kocaeli Üniversitesi en_US
dc.subject Document analysis en_US
dc.subject Research method en_US
dc.subject Social science en_US
dc.title Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 227 en_US
dc.identifier.endpage 256 en_US
dc.identifier.volume 4 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics