DSpace@TEDU

Hibrit Sismik Sönümleyicinin Enerji Emilimi Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Dizaji, Shahram A.
dc.contributor.author Paygozar, Bahman
dc.contributor.author Bağbaşı, Aysen Suheyla
dc.contributor.author Ersan, Yağmur
dc.date.accessioned 2022-03-04T15:41:11Z
dc.date.available 2022-03-04T15:41:11Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.issn 1302-9487
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/920
dc.description.abstract Bu makalede, hibrit sismik sönümleyici tanıtılarak iki enerji soğurma sistemi, (iç sistem ve dış sistem) arasındaki boşluğun boyutuna göre verimliliği incelenmiştir. Birbirlerine bir kol yardımı ile bağlı olan bu sistemler tercih edilen çap ve kalınlıktadır. Aynı zamanda kolun işlevi yüksek deplasman olan durumlarda iç sistemi harekete dahil etmektir. Bu çalışmanın temel amacı, yapıların destek sistemi içinde aynı alanı kaplarken, iç sistem adı verilen ikincil bir mekanizma kullanarak halkaları genişletmek ve içindeki alanı arttırmaktır. Bu amaçla, ticari bir sonlu eleman paketi olan ABAQUS / Explicit'te sayısal simülasyon gerçekleştirilmiştir. Çalışmada incelenen modeller, kolun boşluk boyutu dışında damperin tüm kısımlarında aynı büyüklüktedir. Bu parametrenin yük-deplasman eğrileri ve ardından emilen enerji miktarı üzerindeki etkilerini araştırmak için modellerde 0, 5, 10 ve 15 mm dahil olmak üzere dört farklı boşluk boyutu dikkate alınmıştır. Bu parametrenin, boşluk boyutunun iç sistemin devreye girme süresini kontrol ettiği ve ardından iç tüpün de enerjiyi dağıtmaya başladığı gerekçesiyle enerjinin emilmesinde gerçekten etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu, tasarım prosedüründe kilit bir faktör olarak önerilen sistemlerin kontrol edilebilirliğini artırabilir. Boşluk boyutunu 15 mm'den 0 mm'ye düşürerek tam devreye giren sistem ile emilen enerji miktarının %34 arttığı görülmüştür. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Makina Tasarım ve İmalat Derneği en_US
dc.subject Earthquake en_US
dc.subject Energy absorption en_US
dc.subject Hybrid structure en_US
dc.subject Dimensional investigation en_US
dc.title Hibrit Sismik Sönümleyicinin Enerji Emilimi Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal Makina Tasarım ve İmalat Dergisi en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 35 en_US
dc.identifier.endpage 40 en_US
dc.identifier.volume 9 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics